Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Logopeda

Logopeda szkolny:  Czepiel-Mil Katarzyna

k.mil@sp25.lublin.eu

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek     9.45 – 13.15

piątek                 8.50 – 9.45

 

W naszej szkole z zajęć logopedycznych korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III oraz uczniowie posiadający zalecenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Podczas badań przesiewowych oraz wnikliwej obserwacji logopedy i wychowawców co roku we wrześniu dzieci kwalifikowane są na zajęcia logopedyczne. Są to uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, kappacyzmem, gammacyzmem, mową bezdźwięczną, jąkaniem, środowiskowym ograniczeniem mowy. Podczas terapii logopedycznej prowadzone są elementy terapii ręki, terapii pedagogicznej, ćwiczenia relaksacyjne.

Zadania logopedy :

 1. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad wymowy.
 2. Wspieranie działań profilaktycznych.
 3. Przeprowadzanie badań przesiewowych u uczniów w celu zdiagnozowania wad wymowy.
 4. Diagnoza logopedyczna.
 5. Organizowane pomocy logopedycznej.
 6. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej.
 7. Współpraca z rodzicami i wychowawcami.

Ćwiczenia logopedyczne:

 • oddechowe:  ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechu, ćwiczenia emisyjne
 • głosowe: ćwiczenia modulacji siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach
 • słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiadanych, ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywołanie głosek w izolacji, utrwalenie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej
 • leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych , opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofonicznie.