Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Grono Pedagogiczne

Wykaz nauczycieli uczących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w roku szkolnym 2022/2023

Nauczyciele języka polskiego

 • Kowal Iwona
 •  Pawlik Katarzyna
 • Preidl Beata

Nauczyciele języka angielskiego

 • Baciur Ewa
 • Sławiński Sławomir

Nauczyciel języka niemieckiego

 • Rogala  Katarzyna

Nauczyciele matematyki

 •  Pasternak Ewa
 •  Polska Adach Ewelina

Nauczyciel informatyki

 • Czerwiec Paweł

Nauczyciel techniki

 • Czerwiec Paweł

Nauczyciel fizyki

 • Gregorowicz Elżbieta

Nauczyciel chemii

 • Gregorowicz Elżbieta

Nauczyciele przyrody i biologii

 • Gregorowicz Elżbieta

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 •  Kuczyńska- Pochodyła Aneta

Nauczyciel geografii

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 • Kuczyńska – Pochodyła Aneta

Nauczyciel muzyki

 • Wójcik Anna

Nauczyciel plastyki

 • Zaprawa Iwona

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • Kuczyńska – Pochodyła Aneta

Nauczyciele religii

 • Wierucka Anna

Nauczyciele wychowania fizycznego

 • Pojęta Renata
 • Woźny Krystian

Nauczyciel doradztwa zawodowego

 • Możdżeń Iwona

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 • Sionkowska Beata
 • Świć Mariola
 • Zaprawa Iwona

Pedagog / Psycholog

 • Zając Paulina
 • Kidaj Monika

Logopeda

 • Skwara -Melaniuk Magdalena

Nauczyciele wychowawcy świetlicy

 • Wójcik Anna
 • Szafranek Katarzyna
 • Kidaj Monika
 • Skwara -Melaniuk Magdalena
 • Woźny Krystian

Nauczyciele bibliotekarze

 • Możdżeń Iwona

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

 • Tesarowicz Małgorzata
 • Żółkowska Agnieszka
 • Stelmach Agnieszka
 • Pilarz Dorota
 • Hetman Anna
 • Pruska Magdalena