Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Oddziały klas I – VIII

Od 01.10.2022 następuje zmiana stawki żywieniowej z 4,00zł na 5,00zł za obiad dla uczniów klas I-VIII

Harmonogram wydawania posiłków zostanie wywieszony przy stołówce.

  • Obowiązuje indywidualny nr konta bankowego dostępny po zalogowaniu na dziennik elektroniczny rodzica lub u intendenta:

    ✉  s.zalewska@sp25.lublin.eu   ☎  81 747 48 49 wew. 15,    Mobile Phone Clipart Black And White - ClipArt Best 504 847 091.

  • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest płatność.
  • Prosimy o dokonywanie wpłat z góry do 10-go każdego miesiąca
  • Obowiązuje zasada odpisywania uczniów z obiadów z jednodniowym wyprzedzeniem (poniedziałki do godz. 8:00) u intendenta (kontakt powyżej) lub poprzez dziennik elektroniczny.
  • Prosimy o terminowe płatności – związane jest to z wprowadzeniem systemu monitorującego wydawanie posiłków. Uczniowie posługują się kartami i na ich postawie wydawane są posiłki. Jeśli płatność nie wpłynie do 10-go danego miesiąca karta jest blokowana a uczeń nie ma możliwości skorzystania z posiłku.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem stołówki

Regulamin opłat za obiady i korzystania ze stołówki szkolnej

MiesiącKwotaIlość dni
Wrzesień95,00 zł19

Egzekwowanie zadłużenia należności w ZSP1 w Lublinie