Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Podręczniki szkolne

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA

Podręczniki i ćwiczenia dla klas 1-8 są dotowane z budżetu państwa i kupowane przez szkołę. Na pierwszym wrześniowym zebraniu podręczniki są wypożyczane, a ćwiczenia do wybranych przedmiotów przekazywane rodzicom uczniów.

UWAGA!!!   Rodzice, którzy zdecydują się, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach religii, zakupują podręczniki indywidualnie.

SP25- szkolny zestaw podręczników rok szkolny 2021-2022