Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

E-dziennik – instrukcja logowania

Szanowni Rodzice!

Aby uzyskać dostęp do e-dziennika VULCAN należy kliknąć na widget DZIENNIK ELEKTRONICZNY lub w przeglądarce internetowej wpisać adres  https://edu.lublin.eu, następnie kliknąć na „Dziennik elektroniczny” w obydwu przypadkach pojawi się okno logowania „Zaloguj się”. Przy pierwszym logowaniu lub zapomnieniu czy wygaśnięciu hasła po 90 dniach należy kliknąć „Przywracanie dostępu do konta”. W oknie „Przywracanie dostępu” należy wpisać adres e-mail, który został podany szkole (w dokumentach rekrutacyjnych, sekretariacie lub wychowawcy) następnie zaznaczyć opcję „Nie jestem robotem” i kliknąć na przycisk „Wyślij wiadomość”.

Jeśli przywracanie zostało wykonane poprawnie, na podany adres e-mail została wysłana wiadomość z loginem  składającym się z: 3 liter imienia, 4 nazwiska, dwucyfrowej liczby (AAABBBB00), login jest nadany na stałe, należy go użyć  po kliknięciu na link aktywacyjny podany w e-mailu w celu utworzenia (zmiany) hasła, hasło musi spełniać warunki podane w instrukcji.

Jeśli system wyświetli komunikat, że „Konto użytkownika e-mail nie zostało znalezione…”, oznacza to, że w dzienniku został podany inny adres e-mail, wówczas należy się skontaktować z sekretariatem lub wychowawcą w celu sprawdzenia adresu e-mail.

Link do szczegółowej instrukcji

Instrukcja pierwszego logowania i przywracania dostępu w e-dzienniku