Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Damian Kłębokowski – przewodniczący/skarbnik

Anna Czarnata – zastępca przewodniczącego

Dorota Kotowska–Bułka – sekretarz

Składka na RR w roku szkolnym 2022/2023

50 zł – jedno dziecko

70 zł – dwoje lub więcej dzieci

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze

Bank Pekao

39 1240 2382 1111 0010 9518 5883

Kontakt z Radą Rodziców

Damian Kłębokowski – 504 739 141

Anna Czarnata – 503 834 568

Dorota Kotowska – Bułka – 500 615 044

e-mail: rrsp25lublin@wp.pl

Regulamin Działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie