Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Komunikaty Dyr. SP25 2020/21

Rok szkolny 2020/2021

Komunikat 26.2020/21 – Od 29 maja nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

Komunikat 25.2020/21 – Nauka hybrydowa w kl. IV – VIII od 17 do 28 maja 2021 r.

Komunikat 24.2020/21 – Od 4 maja stopniowy powrót uczniów do szkół

Komunikat 23.2020/21 – Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia br.

Komunikat 22.2020/21 – Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia

Komunikat 21.2020/21 –  Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia

Komunikat 20.2020/21 – Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli od 29 marca do 11 kwietnia 

Komunikat 19.2020/21 – Nauka zdalna od 22.03 do 11.04.2021 r.

Komunikat 18.2020/21 – Kuratorium Oświaty w Lublinie „Pomoc w wyborze dalszego etapu kształcenia”

Komunikat 17.2020/21 – Procedury dotyczące zdalnego nauczania w SP25 od 03.03.2021 r.

Komunikat 16.2020/21 – Przedłużenie zajęć nauki zdalnej w kl. 4-8 do 28 marca

Komunikat 15.2020/21- Egzamin próbny dla ósmoklasisty (17-19.III.2021)

Komunikat 14.2020/21 – Przedłużenie zajęć nauki zdalnej w kl. 4-8 do 14 marca

Komunikat 13.2020/21 – Przedłużenie zajęć nauki zdalnej w kl. 4-8

Komunikat 12.2020/21 – Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas 4 – 8

Komunikat 11.2020/21 – Procedury bezpieczeństwa w SP25 od 18.01.2021 r.

Komunikat 10/2020/21 – Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Komunikat 9.2020/21 – Procedury  w trybie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole  od 30.11.2020 r.

Komunikat 8.2020/21 – Przedłużenie zajęć nauki zdalnej w kl. 1-8

Komunikat 7.2020/21 – Zawieszenie zajęć dla oddziału przedszkolnego

Komunikat 6.2020/21 – Nauka zdalna