Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Przedszkole

ZMIANA OPŁAT ZA POSIŁKI ORAZ CZESNE

Od 01.10.2022 następuje zmiana stawki żywieniowej z 8,00zł na 10,00zł  za całodzienne wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Zmianie ulega również wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat z 1,00zł do 1,14zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.

Godziny posiłków:

Śniadanie – 8:30

Obiad – 11:40

Podwieczorek – 14:00 (wydawany w salach)

WAŻNE! 

Obowiązuje indywidualny nr konta bankowego dostępny po zalogowaniu na dziennik elektroniczny rodzica lub u intendenta:

✉  s.zalewska@sp25.lublin.eu   ☎  81 747 48 49 wew. 15,    Mobile Phone Clipart Black And White - ClipArt Best 504 847 091

  • Płatności  należy dokonywać do 10-go po przebytym miesiącu zarówno za żywienie i czesne.
  • Kwota za pobyt i wyżywienie obliczana jest na podstawie rzeczywistej obecności ucznia w w danym miesiącu- w oddziałach przedszkolnych nie obowiązują odpisy.
  • W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko dziecka, oddz. „0”, miesiąc za który dokonywana jest płatność.

MiesiącKwotaIlość dni

Egzekwowanie zadłużenia należności w ZSP1 w Lublinie