Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych odbędzie się drogą elektroniczną na platformie oświatowej Urzędu Miasta Lublin – Lubelski Portal Oświatowy.

Link do naboru elektronicznego na platformie oświatowej UM Lublin:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Akty prawne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szk. 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na r. szk. 2023/2024Zarządzenie Nr 9/2023  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkołyZarządzenie nr 16/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty

Załącznik do Zarządzenia nr 16/2023 – w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów – rozporządzenie MEiN

Rozporządzeniem MEiN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego 

Wsparcie rodziców w wyborze szkoły ponadpodstawowej

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Oferta  – wyszukiwanie na stronie rekrutacji szkół oraz grup rekrutacyjnych/oddziałów

Dane teleadresowe i linki do stron internetowych szkół

Wykaz szkół i placówek w Lublinie

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego

Informacje dotyczące rekrutacji  z poprzednich sezonów

Badania lekarskie dla kandydatów do ponadpodstawowych szkół technicznych i branżowych I stopnia

W porozumieniu UM Lublin z WOMP, szkoły podstawowe mogą wystawiać skierowanie na badania dla uczniów klas VIII, jeżeli jednym z wyboru ucznia jest szkoła techniczna lub szkoła branżowa I stopnia.

Wzór skierowania na badania dla kandydatów do szkół technicznych i branżowych

Wykaz podwykonawców WOMP wykonujących bezpłatne badania kandydatów do szkół technicznych i branżowych szkół I stopnia