Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Warsztat informacyjny biblioteki

Katalog elektroniczny – został stworzony przy pomocy programu MOLNET. Informuje on m.in. o zasobach biblioteki, ilości dostępnych egzemplarzy. Katalog dostępny jest pod linkiem: https://molnet.edu.lublin.eu/

Wyszukiwanie informacji odbywa się przy pomocy kategorii: autor, tytuł, temat.

Księgozbiór podręczny – zawiera wydawnictwa o charakterze informacyjnym (encyklopedie, słowniki, poradniki), podstawowe publikacje z różnych dziedzin wiedzy, atlasy, przewodniki, albumy. Książki ułożone są według klasyfikacji dziesiętnej UKD.

Kartoteka zagadnieniowa – zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism. Karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym haseł przedmotowych, np. Afryka, agresja, Andersen Hans Christian, Andrzejki, Bałtyk, biblioteka, Dzień Dziecka itd.

Kartoteka tekstowa – zawiera wycinki prasowe z tekstami i ilustracjami, wydruki, odbitki itp. Materiały tekstowe są gromadzone w teczkach – oddzielnie dla każdego tematu.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Od września 2006 roku rozpoczęło funkcjonowanie w bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W ramach projektu „Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską, uczniom i nauczycielom naszej szkoły została udostępniona pracownia komputerowa w bibliotece. Stanowiska do pracy to cztery komputery dla czytelnika oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe – skaner, drukarka, kopiarka. Wszystkie komputery zostały wyposażone w programy multimedialne typu: encyklopedia multimedialna, atlas świata, słowniki PWN.

ICIM należy traktować jako wielofunkcyjną pracownię szkolną służącą do:

  • prowadzenia różnego typu zajęć: edukacyjnych, wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, kółek zainteresowań
  • miejsce służące do pracy samokształceniowej, gdzie uczniowie mogą przygotować się do zajęć, sprawdzianów, konkursów przedmiotowych, zbierać materiały do referatów, przeglądać czasopisma elektroniczne, komunikować się za pomocą poczty elektronicznej
  • zdobywania i doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

Zadania ICIM:

  • przygotowanie ucznia jako użytkownika informacji
  • wspieranie dydaktyki szkolnej
  • przygotowanie uczniów do tworzenia autorskiej informacji
  • wspieranie pracy wychowawczej szkoły (działalność opiekuńcza, efektywne zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju, przygotowanie uczniów do krytycznego odbioru informacji, wdrażanie do samokształcenia, wpajanie zasad higieny pracy umysłowej)

Bibliotekarz jako opiekun ICIM służy pomocą zarówno uczniom korzystającym indywidualnie z centrum jak i nauczycielom przeprowadzającym w bibliotece różnego typu zajęcia.