Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Egzamin ósmoklasisty

Egzaminy ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna o egzaminie, arkusze, harmonogramy, komunikaty, dokumenty do porania