Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

News Biblioteka

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 25 im. W. Broniewskiego w Lublinie otrzymała dotację w wysokości 15 000 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi  oraz  na zakup nowych elementów wyposażenia  do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach dotacji zakupiono 478 nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych. Zakupiono również  książki rozwijające zainteresowania uczniów z różnych dziedzin, wartościowe pozycje książkowe autorów polskich i zagranicznych, komiksy oraz beletrystykę dla dzieci i młodzieży. Wzbogacono bibliotekę szkolną  o nowe elementy wyposażenia, tj. komputer oraz czytnik kodów kreskowych (niezbędny przy sprawnym obsługiwaniu czytelników).

Wśród zakupionych książek uczniowie znajdą :

Komiksy, zarówno dla młodszych czytelników, jaki i tych starszych.

Najbardziej poszukiwane obecnie mangi:

Książki detektywistyczne i przygodowe:

Książki z najmodniejszego gatunku – Fantasy.

Książki opowiadające o świecie Harrego Pottera:

I to co dziewczęta lubią najbardziej – książki o miłości.

Chłopcy, na pewno zainteresują się książkami dziejącymi się w Universum Minecraft.

Konkursy czytelnicze w roku szkolnym 2022/23

 1. „Przygody skarpetek” Projekt czytelniczy w oparciu o książkę J. Bednarek. (październik).
 2. Rany Julek” – konkurs promujący poezję J. Tuwima dla klasy I, poznanie autora, konkurs znajomości wierszy (październik)
 3. „Dziadek i niedźwiadek” – konkurs literacko-plastyczny (listopad)
 4. Konkurs „Dlaczego Kłamczucha kłamie?” – klasa IV i V (listopad)
 5. „Rozwiązujemy zagadkę z Orient Expresu” – Konkurs dla klas VI-VII (listopad).
 6. Projekt „Jesteśmy lektorami audiobooka” – dla klasy VIII (październik)
 7. Konkurs czytelniczy dla klas IV-VIII „Odkrywamy z Harrym Komnatę Tajemnic” (listopad)
 8. Kim jest więzień z Azkabanu?”. ” – międzyszkolny konkurs online dla klas IV-VIII (kwiecień)
 9. Pasowanie na czytelnika. Konkurs plastyczny „Moja pierwsza książka z biblioteki”. (styczeń /luty)
 10. Turniej czytelniczy dla klas II „Cukierku, ty łobuzie” (październik) .
 11. Szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III „Moja wesoła rodzinka” (maj).
 12. Szkolny Mistrz Pięknego Czytania „Nic śmiesznego” IV-VIII. wykorzystaniem tekstów satyrycznych, humorystycznych (maj).
 13. Projekt literacko czytelniczy dla klas V „Świat Narnii” (marzec/kwiecień) .

KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY

ZACZAROWANY ŚWIAT NARNII”

na podstawie powieści pt. „Lew, czarownica i stara szafa” C. S. Lewisa.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klasy V.

2. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do czytania, rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych, kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów z lektury, popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników oraz rozwijanie talentów plastycznych.

3. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą z zakresu treści przeczytanej lektury obowiązkowej S. C. Lewisa – „Lew, czarownica i stara szafa”.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch częściach niezależnych od siebie:

 • Konkurs literacki w formie zadań testowych odbędzie się 18 maja (środa) 2022 r. o godz. 11.25
 • Konkurs na najpiękniejszą ilustrację do wybranego fragmentu powieści lub projekt okładki. Praca plastyczna będzie wykonywana podczas zajęć lekcyjnych – rozpoczęcie po teście 18 maja, kontynuacja 19 maja na godzinie wychowawczej. Uczniowie proszeni są o zaopatrzenie się tego dnia w karton w formacie A3 i kredki lub suche pastele.

5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły do dnia 3 czerwca 2022 r.

6. Laureaci obu części konkursu zostaną nagrodzeni oceną z języka polskiego, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

Organizatorzy

Jolanta Piwowarczyk i Alina Wilczek

9 maja 2022 r.

Poznajemy państwa Unii Europejskiej i literaturę europejską

Mając na celu wprowadzenie uczniów w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz promowanie książki i czytelnictwa biblioteka szkolna rozpoczęła realizację cyklu: Poznajemy państwa Unii Europejskiej i literaturę europejską.

Zapraszamy do zapoznania się z gazetką o Niemczech i pisarzach niemieckich oraz do obejrzenia wystawki książek „Literatura niemiecka w naszej bibliotece”.

12.04.2022 r.

Regulamin Międzyszkolnego konkursu „Odkrywamy z Harrym Komnatę Tajemnic”

 1. Organizator: Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 25 im. W Broniewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Lublinie zwana dalej Organizatorem.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową,
 • kształcenie kompetencji czytelniczych,
 • wyrabianie nawyków czytania, jako formy spędzania wolnego czasu,
 • rozbudzanie motywacji do czytania książek,
 • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.
 • rozwijanie wyobraźni.
 1. Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VII szkół podstawowych w województwie lubelskim.
 2. Termin konkursu: Konkurs odbędzie się 10.03.2022 r. o godz. 10.00 na platformie Quizizz.
 3. Sposób przeprowadzenia konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie online na platformie Quizizz. Każdy z uczestników na adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej otrzyma link do pytań. Link będzie aktywny przez godzinę w dniu odbywania się konkursu. Laureatami będą osoby z największą liczbą punktów. Instrukcja logowania się zostanie przesłana na e-mail podany w zgłoszeniu.
 4. W konkursie zostaną przyznane nagrody i dyplomy. O liczbie przyznanych nagród zadecyduje Organizator. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkół uczniów biorących udział w konkursie.
 5. Zgłaszanie uczniów do udziału: Zgłoszenie do udziału w konkursie należy dostarczyć lub przesłać do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Lublinie do dnia 07.03.2022 r. według załącznika (Załącznik nr 1)
 6. Zgłoszenia można przesłać również na adres e-mail: i.mozdzen@sp25.lublin.eu . W razie pytań proszę kontaktować się z organizatorem.
 7. 7. Zakres wiedzy: II tom cyklu o Harrym Potterze – „Harry Potter i komnata tajemnic”
 8. Zgoda RODO rodzica – Załącznik nr 2

Rok 2022 – rokiem Marii Konopnickiej

180. rocznica urodzin Poetki (1842-1910)

Maria Stanisława Konopnicka z Wasiłowskichurodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, w rodzinie Józefa oraz Scholastyki z Turskich. Wraz z pięciorgiem rodzeństwa: Wandą Zenobią, Janem, Laurą Celiną, Zofią i Jadwigą Julią spędziła w mieście nad Czarną Hańczą pierwszych siedem lat życia. Rodzina Wasiłowskich dzierżawiła mieszkanie w kamienicy przy ówczesnej ulicy Petersburskiej 200 (obecnie ul. T. Kościuszki 31 – Muzeum im. Marii Konopnickiej). We wrześniu 1849 roku Wasiłowscy opuścili Suwałki i wyjechali do Kalisza. Scholastyka Wasiłowska zmarła w 1854 roku i od tego czasu opieką, wychowaniem i wykształceniem dzieci zajmował się wyłącznie ojciec. Maria miała wówczas 12 lat. Po latach pisarka będzie często wspominać smutne sieroce dzieciństwo, trudne obowiązki, które spadły na najstarsze dzieci, a więc i na nią.

W latach 1855–1856 Maria pobierała nauki na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Orzeszkową, z którą połączyła ją wieloletnia przyjaźń. W 1862 roku wyszła za mąż za Jana Jarosława Konopnickiego. Ona miała wtedy 20 lat, a on 32. Wraz z mężem zamieszkała w zarządzanym przez niego rodzinnym majątku w Bronowie, a później w Gusinie. Maria i Jarosław Konopniccy mieli liczne potomstwo: Tadeusza (1863–1891), bliźnięta Stefana i Władysława (1863–1864), Stanisława (1865–1929), Zofię (1866–1956), Helenę (1867–1904), Jana (1868–1930) i Laurę (1872–1935).

W 1870 roku Maria Konopnicka zadebiutowała jako poetka publikując w tygodniku „Kaliszanin” wiersz „Zimowy poranek”, jednak sukces literacki przyniósł jej dopiero cykl poetycki „W górach”. Pochodzący z niego wiersz „Przygrywka”, zamieszczony w 1876 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, spotkał się z niezwykle przychylną opinią Henryka Sienkiewicza, która pozwoliła zaistnieć Konopnickiej w środowisku twórczym. W 1876 roku poetka rozstała się z mężem. Razem z sześciorgiem dzieci wyprowadziła się do Warszawy, do ubogiego mieszkanka na Starówce. Obserwacji nędz społecznych nie czerpała już z książek, ale z życia – żmudna praca na chleb, odzienie i szkołę wypełniła jej życie codzienne. W tych warunkach Konopnicka staje się pisarką. W latach 1884–1886 była redaktorem naczelnym tygodnika naukowego dla kobiet „Świt”. 13 lutego 1890 roku wyjechała do Krakowa, rozpoczynając swoją dwudziestoletnią podróż po Europie.

Pomimo nieustannej wędrówki poetka nigdy nie utraciła kontaktu z rodziną i krajem, czego wyrazem jest jej niezwykle bogata korespondencja. Konopnicka zasłynęła jako autorka liryk, nowel i opowiadań, wiele miejsca poświęcając w nich tematyce społecznej, ludowej oraz dziecięcej. Szczególną sławę przyniosła jej twórczość patriotyczna, a zwłaszcza pieśń „Rota”, opublikowana w 1908 roku w czasopiśmie „Przodownica” i po raz pierwszy odśpiewana publicznie do muzyki Feliksa Nowowiejskiego 15 lipca 1910, w trakcie uroczystego odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. W 1902 roku Konopnicka obchodziła jubileusz 25-lecia pracy literackiej. W darze od narodu otrzymała wówczas dworek w Żarnowcu na Podkarpaciu. Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie i spoczęła na Cmentarzu Łyczakowskim.

Utwory dla dzieci:

 • Moja książeczka wierszem opisana (1889),
 • Wesołe chwile małych czytelników (1889),
 • Wiosna i dzieci. Nowa książeczka (1890),
 • Śpiewnik dla dzieci (1891),
 • Filuś, Miluś i Kizia. Wesołe kotki (1891),
 • W domu i świecie. Książeczka dla dzieci od lat 10 do 12 (1891),
 • Czytania dla Tadzia i Zosi (1892),
 • Pod majowym słonkiem. Nowa książeczka dla dzieci napisana (1892),
 • O Janku Wędrowniczku (1892)
 • Dzieciom opowiedziała (1893),
 • O krasnoludkach i o sierotce Marysi (1896),
 • Szczęśliwy światek. Książka dla dzieci (1895),
 • Nowe latko (1896),
 • Na jagody (1903),
 • Jasełka (1906),
 • Jak się dzieci z Rozalią w Bronowie bawiły (1911).

14 stycznia 2022 r.

23 grudnia 2021 r.

2021 – Rokiem Stanisława Lema

100. rocznica urodzin 1921 – 2021

Polski pisarz, filozof, eseista, legenda literatury science fiction. Lem należy do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej fantastyki naukowej. Część fanów i znawców literatury twierdzi, że był on genialnym jasnowidzem, wizjonerem. Wiele jego tekstów można traktować jako prognozę na przyszłość, szczególnie w kwestii rozwoju technologii, przewidział m.in. powstanie Internetu, nowe sposoby przechowywania danych, istnienie ebooków, audiobooków.

Jego książki przetłumaczono na 41 języków! Łącznie wydano ich ponad 30 milionów egzemplarzy!

Kalendarium:

12.09.1921 – narodziny Stanisława Lema, w rodzinie zamożnego lekarza laryngologa

1939 – matura w II Państwowym Gimnazjum we Lwowie

1940- 1041 – studia w Lwowskim Instytucie Medycznym

1941 – przerwanie studiów medycznych, współpraca z ruchem oporu

1946 – w ramach akcji repatriacyjnej wyjazd z rodzicami do Krakowa, kontynuacja studiów medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, debiut literacki nowelą „Człowiek z Marsa”

1947-1950 – praca na stanowisku młodszego asystenta w Konserwatorium Naukoznawczym UJ

1951 – wydanie powieści „Astronauci”

1954 – ślub z Barbarą Leśniak, lekarzem radiologiem

1968 – narodziny syna Tomasza

13.12.1981 – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego

1982 – wyjazd do Berlina, następnie do Wiednia

1988 – powrót do Polski

1996 – przyznanie Orderu Orła Białego

27.03.2006 – śmierć Stanisława Lema w Krakowie

Wybrane utwory:

1946 – Człowiek z Marsa

1948 – Szpital przemienienia

1951 – Astronauci

1955 – Obłok Magellana

1957 – Dzienniki gwiazdowe

1961 – Pamiętnik znaleziony w wannie

1961 – Solaris

1964 – Bajki robotów

1965 – Cyberiada

1966 – Wysoki Zamek

1968 – Głos Pana

1968 – Opowieści o pilocie Pirxie

1973 – Kongres futurologiczny

1976 – Maska

1993 – Fiasko

2000 – Przekładaniec

Ciekawostki o Stanisławie Lemie

 • Badania jakie przeprowadzono w szkołach w dwudziestoleciu międzywojennym wykazały, że Lem był najinteligentniejszym dzieckiem w południowej Polsce.
 • Uwielbiał słodycze, zwłaszcza marcepan i chałwę.
 • Każdej zimy jeździł na narty do Zakopanego.
 • Był fanem motoryzacji, miał wiele aut i sam przy nich majstrował
 • Znał sześć języków obcych: łacinę, niemiecki, francuski, angielski, ukraiński i rosyjski.
 • Nazwiskiem pisarza została nazwana planetoida (3836) Lem.
 • Ijon Tichy, jeden z bohaterów książek Lema, użyczył imienia planetoidzie (343000) Ijontichy.
 • Jego książki zawsze fascynowały filmowców, powstało wiele filmów i produkcji telewizyjnych, m.in.: „Kongres”, „Maska”, „Solaris”, Test Pilota Pirxa”, „Przekładaniec”, „Przyjaciel”, „Milcząca gwiazda”, „Szpital Przemienienia”.
 • Ukończył medycynę ale nigdy nie pracował jako lekarz.

W naszej bibliotece znajdują się następujące książki Stanisława Lema:

„Astronauci”

„Bajki robotów”

„Głos Pana”

„Kongres futurologiczny”

„Pamiętnik znaleziony w wannie”

„Opowieści o Pilocie Pirxie”

„Prowokacja”

Serdecznie zachęcamy do lektury!

18 maja 2021 r.

MAJOWE ŚWIĘTA

1 maja – Święto Pracy

Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy walczyły na ulicach Chicago tysiące pracowników – wśród nich także emigranci z Polski. Protest został krwawo stłumiony przez policję; od kul zginęło wielu demonstrantów.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień obchodów właśnie rocznicę zajść w Chicago. Rodzący się wówczas ruch związkowy, bez względu na różnicę nurtów ideowych, przyjął ten dzień za swoje święto. Wyłamały się tylko Stany Zjednoczone, gdzie – zapewne w celu uniknięcia przykrych skojarzeń z chicagowską masakrą – Labour Day (Dzień Pracy) obchodzony jest w pierwszy poniedziałek września.

Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – Związek Zawodowy Polski.

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL.

Po 1989 roku 1 maja organizowane są nadal manifestacje partii lewicowych, niekiedy dochodzi do starć demonstrantów z członkami organizacjami reprezentujących skrajną prawicę.

W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w wielu krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wyjazdu za miasto.

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/1-maja-swieto-pracy

2 maja – Dzień Flagi

Towarzyszy nam często: przy okazji świąt narodowych, na zawodach sportowych, wszędzie tam, gdzie chcemy zademonstrować naszą narodowość. Skąd się wzięła, jaka jest historia biało-czerwonej flagi?

Flagi państwowe zaczęły powstawać pod koniec XVIII wieku. Wywodziły się od chorągwi królewskich i przejmowały ich barwy- kolor godła umieszczano na górze flagi, a kolor tła na dole. Również polska flaga wywodzi się od królewskiej chorągwi i herbu Królestwa Polskiego. 

Zarówno dawniej, jak i dzisiaj kolorom przypisywano znaczenie. Biel symbolizowała czystość, porządek i szlachetność. Kolor czerwony był symbolem ognia i krwi, oznaczał także odwagę i waleczność.

W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy. Obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego w dniu 7 lutego 1831 r. uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Biało-czerwonymi kolorami witano w Niemczech żołnierzy powstania listopadowego, udających się na emigrację. Biało-czerwone kokardy przypinali uczestnicy walk o niepodległość. Żołnierze powstania styczniowego 1863 r. zakładali biało-czerwone opaski. Pierwszą manifestacją, w czasie której niesiono biało-czerwone flagi, był pochód w Warszawie w 1916 r. z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy w dniu 1 sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której napisano: Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych   pasach, równoległych, z których górny ˗ biały, dolny zaś ˗ czerwony. 
Po dwudziestu latach wolności polska flaga zniknęła z przestrzeni publicznej. W czasie niemieckiej okupacji za prezentowanie symboli narodowych groziła surowa kara. Pomimo to notowano liczne przypadki obchodzenia zakazanych świąt narodowych przy użyciu polskiej flagi. W czasie powstania warszawskiego specjalnie oznaczona biało-czerwona opaska, założona na prawe ramię, zastępowała polski mundur.  

Dzisiaj możemy bez ograniczeń cieszyć się polską flagą. Pamiętajmy, że należy się jej szacunek.

W 2004 roku Sejm uchwalił dzień 2 Maja Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

źródło: https://muzhp.pl/pl/c/2224/flaga-polski

3 Maja – 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ustawa Rządowa, znana dziś jako Konstytucja 3 Maja, została uchwalona w 1791 roku przez Sejm 4-letni w celu reformy niewydolnego polskiego ustroju politycznego. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, niezwykle postępową konstytucją.

Autorami Konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Konstytucja scementowała państwo polsko – litewskie, likwidując oddzielne urzędy centralne. Zniosła wolną elekcję (wprowadziła tron dziedziczny) oraz liberum veto (w sejmie miała decydować większość głosów) i konfederacje. Wprowadziła trójpodział władzy. Sejm stał się najważniejszym organem władzy ustawodawczej i kontrolnej. Głównym organem władzy wykonawczej stała się Straż Praw, w skład której wchodził król, prymas i pięciu ministrów. Władza sądownicza pozostała ta sama – najwyższym organem sądowym był Trybunał Koronny i Litewski. Utworzono sądy magistrackie dla miast oraz sądy apelacyjne wydziałowe.

Religia katolicka została uznana za religię panującą w Rzeczypospolitej przy jednoczesnym zachowaniu tolerancji religijnej i wolności wyznania. Mieszczenie dostali liczne przywileje, a chłopi zostali objęci opieką prawa.

W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 Maja było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli surowo karani przez policję.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919.

Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990.

28 kwietnia 2021 r.

Światowy Dzień Książki

i Praw Autorskich

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.mbp.lublin.pl/component/djevents/details/2021-04-23/220-swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To wyjątkowe święto miłośników książek, bibliofilów i czytelnictwa ustanowiono oficjalnie w 1995 przez Światową Organizację UNESCO . Święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej z uwagi na to, że w tym dniu przypada rocznica urodzin lub śmieci wielu wybitnych pisarzy.

W związku z sukcesem święta UNESCO postanowiła stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało był Madryt, zaś 24 czerwca 2014 r. tytułem tym został uhonorowany Wrocław.

Obecnie, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta a ludzie pozostają w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2020/04/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/

Złote myśli o książkach

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra…

Henryk Sienkiewicz

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”

Kartezjusz

„Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała”

Richard Steele

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”

Kornel Makuszyński

Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji”

Maria Dąbrowska

„Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”

Józef Czechowicz

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Kto miłuje księgi nie miewa tęskności”

Biernat z Lublina

23 kwietnia 2021 r.

Warto przeczytać:

„Dziadek i Niedźwiadek”

autor: Łukasz Wierzbicki; ilustracje: Ireneusz Woliński

W naszej bibliotece są książki, które od kilku lat czekają aż odkryją je czytelnicy. Do takich pozycji z pewnością należy „Dziadek i Niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego. Może po przeczytaniu recenzji Marzanny Kuszyńskiej, która znajduje się na stronie:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dziadek-i-niedzwiadek/

zechcecie sami poznać historię niedźwiadka, który dostał stopień kaprala i brał udział w bitwie o Monte Cassino. Nie wierzycie, to przeczytajcie…

„Jak Wojtek został… żołnierzem

Niezwykłe historie zaczynają się często od zwykłego przypadku. W 1942 roku, na trasie przemarszu Armii Andersa, żołnierze spotykają małego chłopca trzymającego w dłoniach brudny worek. Maluch jest głodny i chciałby zawartość worka wymienić na jedzenie. I tak za paczkę sucharów, ku zdumieniu całej kompanii, w życie żołnierzy wkracza niedźwiadek! Dostaje imię Wojtek, bo Woj-ciech, to ten, który potrafi cieszyć się podczas wojny.

Choć brzmi to nieprawdopodobnie, miś Wojtek wędrował ze swoją kompanią z Persji przez Irak, Palestynę i Egipt, aż do Włoch. Jeździł w szoferce, pomagał w kuchni, uwielbiał kąpiele i tańce. Czasami płatał figle, był uparty lub nieznośny, a jednak wszyscy go uwielbiali, bo dawał żołnierzom mnóstwo radości.

Podczas przeprawy do Włoch, gdzie wprowadzono zakaz przewożenia zwierząt, trzeba było wymyślić jakiś fortel. Wojtek, który już sporo urósł, dostał więc mundur i został wpisany na listę żołnierzy. Nie na próżno – pod Monte Cassino, gdzie odbyła się jedna z najważniejszych bitew II wojny światowej, niedźwiedź dzielnie pomagał, nosząc amunicję.

To jedyna taka historia na świecie, przez wiele lat zapomniana. Opisana przez Łukasza Wierzbickiego w konwencji przygodowej bawi i uczy, i może być fascynującą lekcją historii  oraz geografii.

Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej” to zawarte w książce przypisy ze źródeł, do których sięgał autor, a także słowniczek oraz autentyczne zdjęcia ze szlaku bojowego Wojtka i jego przyjaciół.

A czy wiecie, co stało się z niedźwiadkiem po wojnie? Koniecznie przeczytajcie!”

16 kwietnia 2021 r.

Czytanie ze zrozumieniem

Zapraszamy uczniów klas młodszych do ćwiczenia ważnej umiejętności jaką jest czytanie ze zrozumieniem. To kluczowa umiejętność potrzebna nie tylko w szkole, ale też w dorosłym życiu.

Pamiętajcie, że im więcej się ćwiczy tym lepsze osiąga się wyniki. Ważne jest nie tylko to żeby czytać płynnie, ale żeby rozumieć to co się przeczytało!

Zapraszamy na stronę:

https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-polonistyczna/5-czytanie-ze-zrozumieniem/

Znajdziecie tu ciekawe zadania, zagadki, quizy, czyli zapraszamy do nauki przez zabawę.

14 kwietnia 2021 r.

Warto przeczytać: Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://zabookowane.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy/martin-widmark-helena-willis-biuro-detektywistyczne-lassego-i-mai-recenzja-serii/

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai to popularna seria książek napisanych przez szwedzkiego pisarza Martina Widmarka, a ilustrowanych przez Helenę Willis.

Akcja książek rozgrywa się w małym szwedzkim miasteczku Valleby i jego okolicach. Miasteczko, choć niewielkie, kryje w sobie wiele niezwykłych zagadek, które tylko czekają na rozwiązanie.

Główni bohaterowie, Lasse i Maja, chodzą do tej samej klasy i wspólnie prowadzą małe biuro detektywistyczne, pomagając komisarzowi policji rozwiązywać naprawdę trudne zagadki. Biuro mieści się w piwnicy domu Mai i jest wyposażone w sprzęty, które pomagają młodym detektywom w wyjaśnianiu zagadek.

Książki trzymają czytelnika w napięciu do ostatniej strony i czyta się je jednym tchem, kibicując młodym detektywom w rozwikłaniu tajemniczych spraw!

W naszej bibliotece znajduje się 25 części tej serii: Tajemnica szkoły, Tajemnica szpitala, Tajemnica urodzin, Tajemnica biblioteki, Tajemnica diamentów, Tajemnica zwierząt, Tajemnica cyrku, Tajemnica mumii, Tajemnica pływalni, Tajemnica galopu, Tajemnica więzienia, Tajemnica kawiarni, Tajemnica złota, Tajemnica wyścigu, Tajemnica kina, Tajemnica pociągu, Tajemnica meczu, Tajemnica miłości, Tajemnica szafranu, Tajemnica kempingu, Tajemnica gazety, Tajemnica mody, Tajemnica pożarów, Tajemnica hotelu.

Każdą z tych historii można czytać osobno, ale warto wiedzieć, że niektóre wątki i postacie powracają w kolejnych częściach.

Zapraszamy do lektury i gwarantujemy i dreszczyk emocji i ciekawie spędzony czas!

9 kwietnia 2021 r.

BAJKI ROBOTÓW –  iTeatr

Zapraszamy do iTeatru TVP. Jest to projekt, który stwarza możliwość uczestniczenia w wyjątkowych spektaklach teatralnych bez wychodzenia z domu.

W repertuarze iTeatru znajduje się kilkadziesiąt spektakli zrealizowanych przez teatry w całej Polsce.

Dzisiaj zapraszamy do obejrzenia spektaklu Teatru Miniatura w Gdańsku „Bajki robotów”. Jest to „opowieść o robotach, obiektach kinetycznych, maszynach oraz chmurach nicości i cukrowej wacie. A wszystko to w oparciu o wyobraźnię Stanisława Lema, który stworzył niezwykłą mapę podróży Klapacjusza i Trurla”. Adaptacja, inscenizacja i reżyseria Romuald Wicza-Pokojski.

Wystarczy kliknąć w link:

https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow

7 kwietnia 2021 r.

PIASTODZIEJE

Dzisiaj coś dla miłośników historii i dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej…

Zapraszamy do Muzeum Historii Polski online.

Na stronie Muzeum

https://muzhp.pl/pl/p/420/sluchowiska-piastodzieje

znajdziecie słuchowiska dotyczące historii Polski za czasów dynastii Piastów. Rodziny, która władała krajem przez ponad trzysta lat. Dowiecie się o powstaniu państwa, o jego potędze, ale też o trudnych momentach. Słuchowiska zostały zrealizowane przez Teatr Wolandejski.

A oto tytuły kolejnych słuchowisk:

cz. 1 Mieszko

cz. 2 Bolesław Chrobry

cz. 3 Bolesław II Śmiały

cz. 4 Bolesław Krzywousty

cz. 5 Synowie Krzywoustego

cz. 6 Konrad Mazowiecki

cz.7. Henryk Pobożny

cz. 8 Przemysław II

cz.9 Władysław Łokietek

cz.10 Kazimierz Wielki

31 marca 2021 r.

20 najpiękniejszych cytatów

z Kubusia Puchatka

Wszyscy znamy i kochamy Kubusia Puchatka. Jest lekturą w klasach młodszych, ale do tej książki chętnie wracają też starsi czytelnicy.

Kubuś jest misiem o małym rozumku, ale w książce znajdziemy wypowiedzi Puchatka i jego przyjaciół, które zaskakują mądrością, prawdą, humorem i uniwersalnym przesłaniem.

Zapraszamy na stronę portalu miastodzieci.pl

Znajdziecie tam cudowne i mądre wypowiedzi bohaterów książki.

Zastanówcie się nad nimi i może warto wcielić je w życie…

A oto kilka cytatów ze strony:

Wiesz, prosiaczku…miłość jest wtedy…kiedy kogoś lubimy…za bardzo.

Sztuka darowania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie.

Jest dostatecznie smutno, jeżeli samemu jest się nieszczęśliwym, ale jest jeszcze smutniej, kiedy wszyscy inni twierdzą, że też są nieszczęśliwi.

Jaki dziś dzień – zapytał Puchatek, – Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek: – To mój ulubiony dzień.

Oczywiście zachęcamy również do sięgnięcia po książkę A. A. Milne „Kubuś Puchatek” jeżeli ktoś jej jeszcze nie czytał. Przypominamy, że dalsze przygody wesołej gromadki znajdziecie w książce tego samego autora pt. „Chatka Puchatka”.

26 marca 2021 r.

Warto przeczytać:

Justyna Bednarek „Babcocha”

Zapraszamy do przeczytania książki Justyny Bednarek, którą możecie znaleźć w naszej bibliotece.

Recenzja pochodzi ze strony: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4844830/babcocha

„Książka utytułowanego duetu Justyny Bednarek i ilustratora Daniela de Latoura to pięćdziesiąt cztery historyjki, w których główną rolę gra dobrotliwa czarownica, odmieniająca życie mieszkańców Grajdołka.

Babcocha potrafi wszystko: cofnąć czas, zamienić żołędzie w złote dukaty, a siebie – w muchę. Dzięki niej Bernadetta – dziewczynka z warkoczami – podróżuje na chmurze, dostaje królika z czekolady i znajduje kogoś, kogo chciała znaleźć. Zmieniają się też inni mieszkańcy Grajdołka – sołtys, młynarz czy sprzedawca, ale także zwierzęta i Orzechowe Licho. Najwięcej przygód z Babcochą przeżywa Bernadetta, bo to ona jej najbardziej potrzebuje. Ale skutki jej czarów odczuwają wszyscy mieszkańcy wioski, którzy przekonują się, że nie warto utyskiwać i oszukiwać, a trzeba cieszyć się tym, co się ma.

Jeśli polubiliście „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” oraz „Pięć sprytnych kun”, na pewno powinniście poznać „Babcochę” – choć nie jest podobna do swoich poprzedniczek. Każdemu, niezależnie od tego czy ma 6 czy 106 lat, przyda się porcja jej czarów. Choćby taka, jaka mieści się w zielonym szkiełku. Przez to małe szkiełko można czasem zobaczyć wielkie szczęście”.

Uzupełnieniem recenzji będzie wywiad Oliwii Brzeźniak z autorką Justyną Bednarek o jej książce pt. „Ulepiłam ją z życia”, który znajdziecie na stronie:

https://czasdzieci.pl/ksiazki/wywiady,art,id,9930770.html

oraz wywiad z ilustratorem książki Danielem de Latour pt. „Czy Babcocha od razu wyglądała jak Babcocha?” Wywiad i zdjęcie pochodzi ze strony:

https://czasdzieci.pl/ksiazki/wywiady,art,id,9931cf5.html

Daniel de Latour i Justyna Bednarek

24 marca 2021 r.

QUIZY I TESTY Z LEKTUR SZKOLNYCH

Zapraszamy do sprawdzenia swojej znajomości przeczytanych lektur, rozwiązując zaproponowane testy i quizy. Lektury są uporządkowane z podziałem na klasy lub można skorzystać z alfabetycznego spisu lektur.

Czy uda Wam się zdobyć maksymalną ilość punktów?

Zachęcamy i życzymy powodzenia!

https://www.quizme.pl/lektury

22 luty 2021 r.

Zapraszamy do świata Muminków

Muminki to bohaterowie cyklu książek autorstwa szwedzkiej pisarki i ilustratorki Tove Jansson, od kilkudziesięciu lat nieustannie podbijają serca najmłodszych czytelników na całym świecie.  

Świat, w którym żyją Muminki, pełen jest rozmaitych stworzeń – żyją w nim Paszczaki, Hatifnatowie, Mimble i wiele innych – każde z nich ma swój punkt widzenia na świat, swój charakter i temperament.

W naszej bibliotece znajdziecie wszystkie części cyklu o Muminkach:

„Małe trolle i duża powódź”

„Kometa nad Doliną Muminków”

„W Dolinie Muminków”

„Pamiętniki Tatusia Muminka”

„Lato Muminków”

„Zima Muminków”

„Opowiadania z Doliny Muminków”

„Tatuś Muminka i morze”

„Dolina Muminków w listopadzie”

Proponujemy rozwiązanie quizu wiedzy o tych sympatycznych stworzeniach i ich przygodach. Jak dobrze je pamiętacie? Jeżeli nie znacie odpowiedzi na wszystkie pytania to zapraszamy do biblioteki po książki o Muminkach. Rozwiążcie test i sprawdźcie się!

Zapraszamy na stronę internetową portalu MiastoDzieci.pl

https://miastodzieci.pl/quiz/quiz-o-muminkach/

03 luty 2021 r.

Pan Maluśkiewicz i wieloryb. Posłuchaj bajki Juliana Tuwima. Czyta Jerzy Stuhr

Pan Maluśkiewicz jest ogromnie ciekawy świata. Najmniejszy na świecie podróżnik zjeździł już niemal cały świat. Tym bardziej męczy go fakt, że jeszcze nigdy w życiu nie widział wieloryba. Pewnego dnia wyrusza ze swojego maleńkiego warszawskiego mieszkanka na spotkanie z największym ssakiem świata.

Najpierw jednak pakuje do swej łódeczki z orzechowej łupinki ubrania, prowiant, a nawet namiot. Dobrze wie, że nie będzie to krótka podróż. Gdy dostaje pozwolenie na wypłynięcie w morze, rozpoczyna się wielka przygoda, której stawką jest spełnienie wielkich ambicji tyciego pana Maluśkiewicza. Czyta Jerzy Stuhr.

Bajka pochodzi z zasobów serwisu Ninateka, nagranie powstało w ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom.

Wystarczy kliknąć w link:

04 grudnia 2020 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

Józef  Piłsudski

Postać marszałka zapisała się bardzo mocno w historii Polski. Bez jego umiejętności militarnych i politycznych Polska nie odzyskałaby niepodległości, nie zdarzyłby się „cud nad Wisłą”. Jest też postacią bardzo charyzmatyczną. U współczesnych mu Polaków budził uwielbienie i nienawiść. Jest podmiotem wielu historyjek i anegdot. Dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę przygotowaliśmy wybór literatury znajdującej się w naszej bibliotece na temat Józefa Piłsudskiego.

Włodzimierz Suleja „Marszałek Piłsudski”
Bohdan Urbankowski „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg „
Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz „Józef Piłsudski- legendy i fakty”

Zachęcamy także do obejrzenia filmu:

08 listopada 2020 r.

Nowości w naszej bibliotece – oto kilka propozycji:

Banda Czarnej Frotte` – Justyna Bednarek

Modlitwy fanów w każdym wieku zostały wysłuchane! Justyna Bednarek napisała kontynuację historii uwielbianych Skarpetek, a Daniel de Latour po raz trzeci tchnął w nie życie.

Jak zawsze, na początku historii naszych bohaterek są zew wolności i marzenia. Tym razem czarna skarpetka frotté ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, ponieważ obawia się, że może wylądować w śmieciach. Dostaje się na okręt, gdzie poznaje sympatycznego pająka. Pomaga jej on zdobyć niewielką szalupę, którą nasza bohaterka zamierza opłynąć świat. Zaczyna prowadzić dziennik jak prawdziwy wilk morski. Z rozdziału na rozdział poznaje nowych członków załogi i tak rozpoczyna się historia gangu. Wkrótce w ślad za bandą wyrusza tajemnicza postać…


Każdy rozdział to osobna przygoda, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i niespodzianek. Podążamy tropem bohaterów i sami marzymy o tym, by dołączyć do bandy. Kto wie, może uda się nam dostać na statek i ruszyć w podróż dookoła świata?

Żniwiarz. Pusta noc – Paulina Hendel

Mówią, że demony, zabobony i czary odeszły do przeszłości. Czy na pewno?

Na pierwszy rzut oka Magda jest zwykłą dwudziestolatką. Czas wypełnia jej praca w małej księgarni oraz obowiązki domowe. To jednak tylko pozory, gdyż w wolnych chwilach, zamiast spotykać się z rówieśnikami, Magda tropi upiory rodem ze słowiańskich wierzeń. Z krainy umarłych ucieka najpotężniejsza istota, z jaką żniwiarze kiedykolwiek musieli się zmierzyć. Tymczasem między Magdą a Mateuszem, tajemniczym chłopakiem, który niedawno wprowadził się do miasteczka, zawiązuje się nić sympatii. Dziewczyna pokazuje Mateuszowi świat słowiańskich wierzeń, nie mając pojęcia, że już wkrótce ona i jej przyjaciele znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Dziennik Cwaniaczka. Jak po lodzie – Jeff Kinney

Zima zaskoczyła drogowców… i nauczycieli! Gimnazjum Grega zostaje zamknięte do odwołania z powodu śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole bitwy (oczywiście bitwy na śnieżki). Powstają fronty, sojusze, strefy wpływów i skrytobójcze spiski. A Greg i Rowley? No cóż, próbują nie dać się zwariować, gdy cały świat wokół ogarnia białe szaleństwo.

Opisy i zdjęcia okładek pochodzą ze strony:

https://www.swiatksiazki.pl/

16 października 2020 r.

29 wrześniaOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Od 2001 roku w dniu 29 września 2019 r. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a jego celem jest promowanie głośnego czytania dzieciom. Od dawna dobrze wiemy, że czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

W tym dniu w naszej bibliotece, w niewielkich grupach, uczniowie klas młodszych będą słuchać audiobooka „Nie ma nudnych dni” Renaty Piątkowskiej.

Jednocześnie zachęcamy do słuchania za darmo audiobooków w sieci.

Astrid Lindgren – „Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie” czyta Edyta Jungowska
David Walliams „Wielka ucieczka dziadka” czyta Jarosław Boberek
Grzegorz Kasdepke Detektyw Pozytywka
Justyna Bednarek „Nowe przygody skarpetek

Warto przeczytać…

Ewa Zawistowska – Dziadek Władek. O Broniewskim, Ance i rodzinie

Na rynku wydawniczym pojawiła się kolejna pozycja dotycząca postaci naszego patrona Władysława Broniewskiego. Jest to przede wszystkim wybór korespondencji z minimalnymi komentarzami wnuczki Broniewskiego Ewy Zawistowskiej. Ale właśnie z tego powodu jest to niezwykle wartościowa książka, bo do głosu dochodzą główni bohaterowie – Broniewski, córka Anka, jej mąż Stefan Kozicki, matka Anki, pierwsza żona Broniewskiego Janina i inni. Możemy również obejrzeć wiele niepublikowanych wcześniej zdjęć. Propozycja skierowana jest do Rodziców, nauczycieli i uczniów klas starszych.

Ewa Zawistowska, wnuczka Władysława Broniewskiego, przez lata rozdzielała jego postać na „prywatnego” dziadka Władka i „oficjalnego” poetę ze szkolnych podręczników. Swojej matki Anki, młodo zmarłej ukochanej córki Broniewskiego, nie pamiętała zupełnie. Po pamięć i wiedzę o nich wyruszyła w literacką podróż w głąb zatrzaśniętego w skrzyni archiwum rodzinnego.

Z nieznanych dotąd listów, zdjęć i dokumentów autorka układa historię swojej niezwykłej rodziny. W jej barwnej opowieści powraca też powojenny świat literacki i filmowy oraz skomplikowana rzeczywistość lat pięćdziesiątych.

Wnuczka Broniewskiego nie unika trudnych tematów – takich jak alkoholizm dziadka, jego poemat o Stalinie, choroba matki i okoliczności jej śmierci czy komunizm babki.

Listy pokazują ogromną miłość Broniewskiego do Anki i niebanalną więź, jaka ich łączyła. Dokumenty ujawniają ciekawe, czasem burzliwe kulisy wspólnej pracy ojca i córki nad filmem „Wisła”, którego realizację przerwała śmierć 24-letniej reżyserki.

W tle widać – zatrzymaną w odległych czasach stalinowskich – całą rodzinę. Tacy, jacy byli na co dzień. W rolach ojców, córek, matek i dziadków. Jak mieszkali, pracowali, spędzali wakacje. O czym myśleli, w co wierzyli.

Unikatowe materiały z rodzinnego archiwum i barwna opowieść o niedającym się zaszufladkować poecie z krwi i kości.”

Okładka książki.
Zdjęcie przedstawia Wł. Broniewskiego, jego córkę Ankę oraz wnuczkę Ewę

Krótka informacja o książce pochodzi ze strony: https://www.swiatksiazki.pl/dziadek-wladek-o-broniewskim-ance-i-rodzinie-6589949-ksiazka.html

01 kwietnia 2020 r.