Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Rekrutacja do klas pierwszych SP25

Szanowni Rodzice, 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin odbywa się poprzez rekrutację elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Lubelskiego Portalu Oświatowego – edu.lublin.eu. Dokładne zasady, kryteria i harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustalone są przez Uchwały Rady Miasta Lublin i Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo – zgłoszenie i rekrutacja

 1. Zgłoszenie do szkoły obwodowej dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły i którzy podejmą naukę w szkole obwodowej. 
Zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 27.02.2023  do 13.03.2023 r.

linki:

Wniosek zgłoszeniowy do szkoły obwodowej – plik do pobrania

 Obwód Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie

 2. Rekrutacja na wolne miejsca dotyczy kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) lub do oddziału sportowego. Rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21.03.2023 godz. 8.00 do 28.03.2023 godz. 14.00.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

– wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły

– wydrukować czysty wniosek z edu.lublin.eu – „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Link do LPO (zgłoszenia, rekrutacja, pliki do pobrania)

Zgłoszenie i rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Uchwały i zarządzenia:

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – Załącznik do zarządzenia nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych – Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin