Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Rekrutacja do Przedszkola nr 6

Szanowni Rodzice, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lublin odbywa się poprzez rekrutację elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Lubelskiego Portalu Oświatowego – edu.lublin.eu. Dokładne zasady, kryteria i harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustalone są przez Uchwały Rady Miasta Lublin i Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

KONTYNUACJARodzice dzieci uczęszczających do przedszkola jeśli chcą aby dziecko w roku szkolnym 2023/24 kontynuowało wychowanie przedszkolne mają obowiązek złożyć w terminie od 6.02.2023 godz. 8.00 do 20.02.2023 godz. 12.00 „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego”, którą można pobrać u wychowawcy, ze strony ZSP1 i złożyć u wychowawcy lub w sekretariacie ZSP1. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z kontynuacją przez dziecko wychowania przedszkolnego. Brak wypełnionej i złożonej deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

Postępowanie rekrutacyjne

 REJESTRACJA kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców w terminie od 27.02.2023 godz.8.00 do 10.03.2023 godz.15.00

Link do elektronicznej rekrutacji:

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola

 

Uchwały i zarządzenia:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola_oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – Zarządzenie nr 122/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin – Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin