Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Konkursy Przedmiotowe

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty skierowane są do uczniów klas 4-8 wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem.

Ich celem jest:

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,

– tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają,

– propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów,

– przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla.

Uprawnienia laureata i finalisty

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje:

– najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

– zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego konkursem,

– przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

2. Finalista otrzymuje dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

 

Link do regulaminu, terminarza i wymagań:

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie

Życzymy sukcesów.