Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

„MY TOWN” 2022/2023

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY „MY TOWN”
Rozpoczęła się siódma edycja  Międzynarodowego Konkursu  Językowo-Plastycznego  „MY TOWN”. Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Angielskiej (z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.
Zapraszamy do udziału uczniów ze szkół podstawowych w Polsce i za granicą.
Prosimy o przekazanie informacji nauczycielom języka angielskiego oraz plastyki.

Regulamin MY TOWN 2022-2023

Klauzula informacyjna Rodo MY TOWN 2022-2023

Karta udziału MY TOWN 2022-2023

Zgoda rodzica Rodo MY TOWN 2022-2023

Zgoda nauczyciela Rodo MY TOWN 2022-2023

VII INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE and ART COMPETITION ‘MY TOWN’

Dear teachers,
We would like to invite you to our

 VII INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE and ART COMPETITION

“ MY TOWN”.

It would be great if your students could participate in it.

We hope to hear from you soon.

If you have any questions do not hesitate to contact us

Organizers of the competition

POLAND

the Rules MY TOWN 2022-2023

the Participation Card MY TOWN 2022-2023