Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Higiena pracy uczniów, nauczycieli oraz bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Państwo,
Chcę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie w pracę zdalną. Wspólnie dla nas są to nowe a zarazem trudne wyzwania. Musimy je razem pokonać pamiętając o naszych uczniach i dzieciach, uwzględniając higienę pracy i bezpieczeństwo w kształceniu na odległość. W załączniku przedstawiam Państwu opracowane powyższe zasady.

Informacja dla rodziców, uczniów i nauczycieli

Z wyrazami szacunku dyrektor szkoły Anna Rodak