Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Zdalna edukacja

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

W związku z zaistniałą sytuacją zajęcia dydaktyczne w szkole zostają zawieszone do dnia 25.03.2020 r. Uczniowie w tym czasie są zobowiązani do nauki w domu. Materiały edukacyjne będą przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego przez nauczycieli i wychowawców. Prosimy Rodziców i Opiekunów prawnych o współpracę i systematyczną kontrolę pracy dzieci w domu.

Proszę, aby zgodnie z zaleceniami dzieci nie wychodziły z domu i ograniczyły kontakty z innymi osobami.

Dyrektor szkoły Anna Rodak