Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Wizyta w Domu Kultury ,,Pod Akacją”

 

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury
,,Pod Akacją’’ klasa I B uczestniczy w projekcie edukacyjnym ,,Do trzech razy sztuka’’.
Co miesiąc uczniowie  będą brali udział w zajęciach muzycznych i plastycznych.
31 października odbyły się pierwsze zajęcia, które bardzo podobały się uczestnikom.
Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne.