Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Wizyta klasy 3A w Domu Kultury ,,Pod Akacją”

W październiku kl. III A  wzięła udział w warsztatach muzyczno – plastycznych  zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury ,,Pod Akacją’’, na których dzieci w sposób aktywny poprzez zabawę, grę na instrumentach, taniec i wspólne śpiewanie poznały różne rodzaje muzyki i ciekawe instrumenty.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli również bardzo zaangażowani w wykonanie prac plastycznych. Podczas warsztatów dzieci wykonały kompozycje przestrzenne z papieru. Udział w zajęciach plastyczno – muzycznych pomógł dzieciom odczuć radość tworzenia, zachęcił do ekspresji twórczej.

Beata Sionkowska