Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Damian Kłębokowskiprzewodniczący/skarbnik

Anna Czarnata – zastępca przewodniczącego

Renata Łukasik – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Joanna Matacz

Anna Kępińska-Krzak

Agnieszka Marcinkowska

Składka na RR

50 zł – jedno dziecko

70 zł – dwoje lub więcej dzieci

Nr konta na które należy wpłacać pieniądze

Bank Pekao 39 1240 2382 1111 0010 9518 5883

Kontakt z Radą Rodziców

Damian Kłębokowski – 504 739 141

Anna Czarnata – 503 834 568

e-mail: rrsp25lublin@wp.pl

Regulamin Działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 w Lublinie