Zgłoszenie uczniów na obiady

W celu zgłoszenia ucznia do korzystania z obiadów, prosimy rodziców uczniów klas I-VIII o wypełnienie ,,Karty zgłoszenia na obiady”, a następnie dostarczenie jej do pani intendent. Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 13:30. Formularz dostępny jest u intendenta lub do pobrania Karta zgłoszeniowa_rezygnacji ucznia na obiady
Proszę o dokładne zapoznanie się Regulamin opłat za obiady i korzystania ze stołówki szkolnej

Uczniowie otrzymają karty magnetyczne umożliwiające wejście na stołówkę oraz wydanie opłaconego obiadu. Płatności odbywają się do 10-tego każdego miesiąca, jeśli płatność nie zostanie wykonana, karta zostaje zablokowana a uczeń nie ma możliwości wejścia na stołówkę. Karta zostaje odblokowana dopiero po opłaceniu zadłużenia.

Przypominam również, że w przypadku nieobecności ucznia, rodzic ma obowiązek zgłosić ją intendentowi szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 10:00, wyjątek stanowi poniedziałek – odpisów można dokonywać również na ten dzień do godz. 8:00. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
Zgłoszone odpisy zostają zliczone a nadpłacona kwota pozostaje na koncie ucznia do wykorzystania w kolejnym miesiącu.

Intendent