Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie

Plan zebrań z rodzicami na rok 2023/2024

I semestr :

1.    13 września – zebranie organizacyjne (środa )
2.    26 października (czwartek)
3.    14 grudnia ( czwartek)
4.    17 stycznia (środa)

klasy I – III – g. 16.00;     klasy IV – VI – g. 17.00;     klasy VII – VIII – g. 18.00

  II semestr :

  1.  20 marca 2024r. ( środa)
  2.  16 maja 2024r. ( czwartek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        klasy I – III – g. 16.00;    klasy IV – VI -g.17.00;    klasy VII – VIII–g. 18.00